ประชาสัมพันธ์สมาคมฌาปนกิจ สสอต เปิดรับรอบพิเศษอายุ 60 ปี ถึง 31 สิงหาคม 2563

 

สหกรณ์ขยายเวลารับสมัคร!! สมาชิก สสอต. กรณีพิเศษ สำหรับผู้เกษียณปี 2563 (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2502) หรืออายุไม่เกิน 60 ปี สมาชิกท่านใดมีความประสงค์ที่จะสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ จนท.ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สสอต. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย จำกัด
โทร. 042 – 460763

 

You might like