ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด (สสอต.) สมาคมฌาปนกิจ

Title
ใบสมัคร (สสอต.) สมาคมฌาปนกิจ
 1 file(s)  2937 downloads
ดาวน์โหลด (สสอต.) สมาคมฌาปนกิจ ตุลาคม 4, 2019

  ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและยื่นกู้

  Title
  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
   1 file(s)  6412 downloads
  ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและยื่นกู้ มกราคม 14, 2020
  คำขอกู้สามัญฉบับปรับปรุงภาพถ่าย+คนค้ำ5คน วันที่ 2 มีนาคม 2559
   1 file(s)  126 downloads
  ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและยื่นกู้ มกราคม 14, 2020
  คำขอกู้เงินฉุกเฉินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
   1 file(s)  109 downloads
  ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและยื่นกู้ มกราคม 14, 2020
  สมาชิกกู้เงินต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
   1 file(s)  67 downloads
  ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและยื่นกู้ ธันวาคม 16, 2018

   ดาวน์โหลดเอกสารสหกรณ์

   Title
   คำขอหนังสือยกเลิกปรับโครงสร้างหนี้
    1 file(s)  3 downloads
   ดาวน์โหลดเอกสารสหกรณ์ มกราคม 17, 2020
   คำขอหนังสือรับรองไม่เป็นสมาชิก
    1 file(s)  2 downloads
   ดาวน์โหลดเอกสารสหกรณ์ มกราคม 14, 2020
   ใบคำร้องของดส่งค่าหุ้น
    1 file(s)  15 downloads
   ดาวน์โหลดเอกสารสหกรณ์ กรกฎาคม 8, 2019
   คำขอผ่อนผันชำระหนี้
    1 file(s)  52 downloads
   ดาวน์โหลดเอกสารสหกรณ์ มกราคม 14, 2020
   ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
    1 file(s)  45 downloads
   ดาวน์โหลดเอกสารสหกรณ์ ธันวาคม 17, 2018
   ใบคำร้องขอเพิ่มทุนเรือนหุ้นรายเดือน
    1 file(s)  16 downloads
   ดาวน์โหลดเอกสารสหกรณ์ ธันวาคม 17, 2018
   ใบคำร้องขอลดทุนเรือนหุ้นรายเดือน
    1 file(s)  11 downloads
   ดาวน์โหลดเอกสารสหกรณ์ ธันวาคม 17, 2018
   ใบคำร้องขอซื้อทุนเรือนหุ้น
    1 file(s)  17 downloads
   ดาวน์โหลดเอกสารสหกรณ์ ธันวาคม 17, 2018
   คำร้องขอขยายเวลาปรับโครงสร้างหนี้
    1 file(s)  16 downloads
   ดาวน์โหลดเอกสารสหกรณ์ มกราคม 14, 2020
   คำขอให้หักเงินต้นจำนวนเพิ่มขึ้น
    1 file(s)  18 downloads
   ดาวน์โหลดเอกสารสหกรณ์ มกราคม 14, 2020

    ดาวน์โหลดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปี 2560

    Title
    ระเบียบว่าด้วยหุ้น 2559
     1 file(s)  6 downloads
    ดาวน์โหลดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พฤษภาคม 10, 2019
    ระเบียบเงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 2560
     1 file(s)  9 downloads
    ดาวน์โหลดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ธันวาคม 17, 2018
    ระเบียบเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2560
     1 file(s)  18 downloads
    ดาวน์โหลดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ธันวาคม 17, 2018
    เรื่อง ส่งประกาศสหกรณ์ และระเบียบ ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่แก้ไขเพิ่มเติม
     1 file(s)  8 downloads
    ดาวน์โหลดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ธันวาคม 16, 2018
    ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
     1 file(s)  8 downloads
    ดาวน์โหลดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ธันวาคม 16, 2018
    ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ ปี 2560
     1 file(s)  5 downloads
    ดาวน์โหลดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ธันวาคม 17, 2018

     ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมและมติ

     Title
     มติประชุม เรื่องพิจารณาให้ฝ่ายจัดการจำกัดการรับชำระหนี้เงินค่าหุ้นและเงินฝากที่เป็นเงินสด
      1 file(s)  2 downloads
     ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมและมติ ธันวาคม 16, 2018
     มติประชุม พิจารณาการงดให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องคดีหรือปรับโครงสร้างกับธนาคารออมสิน
      1 file(s)  4 downloads
     ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมและมติ ธันวาคม 16, 2018

      ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ

      Title
      เรื่อง เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สวัสดิการ
       1 file(s)  7 downloads
      ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ ธันวาคม 16, 2018
      มอบทุการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจหนองคาย ประจำปี 2561
       1 file(s)  6 downloads
      ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ ธันวาคม 16, 2018