ภาพกิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จํากัด
ภาพกิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จํากัด
ภาพกิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จํากัด
ภาพกิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จํากัด

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย จำกัด

 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

 มอบทุการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจหนองคาย ประจำปี 2561

 ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ                                                                                  

 เรื่อง เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สวัสดิการ

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

 เรื่อง ส่งประกาศสหกรณ์ และระเบียบ ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่แก้ไขเพิ่มเติม


สมาชิกสามารถโอนเงินเพื่อนำฝากหุ้น ชำระหนี้หรือฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรหนองคาย จำกัด

ชื่อบัญชี  " สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย จำกัด "

ธนาคาร              ประเภท                สาขา                    เลขบัญชี  

กรุงไทย             ออมทรัพย์            หนองคาย              413-1-02844-1   

                    *หมายเหตุ  เมื่อโอนแล้วให้แจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้วย


ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยประเภทเงินกู้                                          ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยประเภทเงินฝาก                      ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Additional information