มติประชุมที่หน้าสนใจ

 มติประชุม พิจารณาการงดให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องคดีหรือปรับโครงสร้างกับธนาคารออมสิน

 มติประชุม เรื่องพิจารณาให้ฝ่ายจัดการจำกัดการรับชำระหนี้เงินค่าหุ้นและเงินฝากที่เป็นเงินสด

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Additional information