วิสัยทัศน์

 

 

 - สหกรณ์มั่นคง  ดำรงความร่วมมือ  ยึดถือความยุติธรรม 

 

   

 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีีให้สมาชิกได้รับบริการที่ดีและรวดเร็ว

 - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบและเชื่อถือได้

 - แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Additional information