วิสัยทัศน์

 

 - พัฒนาระบบเทคโนโลยี ให้สมาชิกได้รับการบริการที่ดีและรวดเร็ว
 - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบและเชื่อถือได้
 - แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Additional information